รายงานข้อมูลทรัพยากรบุคคล

 

 

 

ข่าวดี...
คุณสามารถดูรายงานเบื้องต้น...
ข้อมูลประวัติได้แล้ว!!!!

ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

ติดตามได้ที่