กรมทรัพยากรน้ำบาดาล


26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (ซอยงามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร 0 2299 3919 โทรสาร 0 2299 3920 อีเมล :hr.dgr@dgr.mail.go.th, hr.dgr@hotmail.com

 

ติดตามได้ที่