การฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาหน่วยเจาะของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล"
ณ จ.กำแพงเพชรและบริษัท ปตท. สผ. จำกัด (มหาชน) โครงการ S1 อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร             เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 นายสัมฤทธิ์ ชุษณะทัศน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วย นายวิทยา มีนิสัย ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 7 กำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาหน่วยเจาะของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมกว่า 50 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ เพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับหัวหน้าหน่วยเจาะ วิศวกรและนักธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในการศึกษาดูงานครั้งนี้คณะศึกษาดูงานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการที่ศูนย์นิทรรศการ ปิยชาตินิทรรศ ที่รวบรวมประวัติความเป็นมาของแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ กระบวนการผลิตในขั้นตอนต่างๆ พร้อมกันนี้ยังได้ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมกระบวนการขุดเจาะบ่อน้ำมัน การปฏิบัติงานจริงที่หลุมลานกระบือ วี และ หลุม GWT 11 ด้วย


คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่


ประมวลภาพ