การพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 2
ณ เรือนไม้ชายคลอง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม             เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2556 จัดการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล" ครั้งที่ 2 โดยการสร้างและพัฒนาระบบสู่องค์กร 2 ภาษา เป็นการเน้นการใช้ภาษาอังกฤษจากธรรมชาติ สำหรับนักวิชาการหรือบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความพร้อม เข้าร่วมทีมนำร่องในการพัฒนา ทบ. สู่องค์การ 2 ภาษา


คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่

ประมวลภาพ